Người Việt Nam xưa có câu “Cái răng cái tóc là góc con người”. Ngày nay, cuộc sống dư dả làm người Việt càng thêm quan tâm đến việc chăm…