Ngành luật là một ngành danh giá và được tôn trọng ở khắp các quốc gia trên thế giới. Ngành luật đào tạo ở New Zealand lại càng được trọng…