Học bổng của chính phủ New Zealand
Học bổng du học New Zealand

Học bổng của chính phủ New Zealand

Ở New Zealand, hằng năm ngoài chế độ học bổng do các trường đại học, cao đẳng, trung học ở New Zealand cấp phát. Sinh viên quốc tế du học New Zealand còn có cơ hội nhận được các suất học bổng có giá trị cao với chất lượng và uy tín hàng đầu đó là các suất học bổng Chính phủ New Zealand.

NZAID Scholars - Học bổng du học New Zealand của Chính phủ

NZAID Scholars – Học bổng du học New Zealand của Chính phủ

HỌC BỔNG CỦA CHÍNH PHỦ NEW ZEALAND

Chính phủ New Zealand, qua Cơ quan Phát triển Quốc tế New Zealand (NZAID), đã tài trợ cho Chương trình Học bổng Sau đại học NZAID. Chương trình này cấp phát các học bổng cho những sinh viên cấp sau đại học.

Học bổng này áp dụng cho các sinh viên quốc tế với nhiều quốc gia khác nhau, trong đó có Việt Nam.

Trị giá học bổng

Học bổng NZAID cấp cho sinh viên các khoản chi phí như sau:

 • Học phí (toàn bộ học phí đóng tại trường và trợ cấp mua sách)
 • Vé máy bay hạn thường để đến New Zealand
 • Chi phí sinh hoạt cơ bản (được phát 2 tuần một lần cho các chi phí về ăn, ở và các chi phí phụ)
 • Chi phí y tế, bảo hiểm y tế.
 • Lương thực cung cấp cho người phụ thuộc (người hôn phối và các con dưới 18 tuổi).

Các loại hồ sơ cần thiết

Những ứng viên muốn xin cấp học hổng NZAID cần nộp các loại hồ sơ sau đây:

 • Bản sao có thị thực của giấy khai sinh hoặc bản sao có thị thực của những trang về thông tin cá nhân trong hộ chiếu, trong đó có họ tên, ngày sinh và quốc tịch.
 • Bản sao có thị thưc của các loại bằng cấp đã có
 • Bản sao có thị thực bảng điểm ở cấp đại học
 • Bản sao có thị thực bằng IELTS hoặc bản chính bằng TOEFL cùng với điểm môn viết
 • Một thư giới thiệu từ một cơ quan nhà nước tại nước sở tại của ứng viên. Thư này phải nêu được chương trình dự kiến học của ứng viên sẽ xúc tiến cho các chương trình phát triển của chính quyền và sự đóng góp của nó vào sự phát triển kinh tế xã hội.
 • Một thư giới thiệu từ trường đại học cũ của ứng viên, trong đó chứng thực khả năng của ứng viên để học tiếp cấp sau đại học.
 • Một thư giới thiệu của nhà tuyển dụng của ứng viên. Trong thư này phải nêu rõ vị trí công tác của ứng viên và chương trình học dự kiến của ứng viên sẽ làm lợi cho cơ quan đó như thế nào đối với vị trí hiện tại của ứng viên hoặc vị trí mà ứng viên sẽ đảm trách sau khi hoàn tất khoá học.
 • Một bản lý lịch (CV) nêu rõ các thông tin cá nhân, quá trình học tập, quá trình làm việc. Nếu ứng viên đang đăng ký chương trình Tiến sĩ, cần kèm theo danh sách những bài báo của ứng viên trong các tạp chí chuyên ngành.
 • Một bản tiểu luận trong đó nêu rõ kiến thức của mình, lý do ứng viên đang theo đuổi chưng trình sau đại học và chương trình dự kiến theo học sẽ đóng góp như thế nào cho sự phát triển kinh tế xã hội tại đất nước của mình sau khi hoàn tất khoá học. Giới hạn độ dài của bản tiểu luận trong vòng 1 trang.
 • Nếu ứng viên đăng ký học chương trình Cao học Kinh doanh Quốc tế (MIB), cần nộp kết quản của Kỳ thi Quản lý Sau Đại học (GMAT), Điểm GMAT tối thiểu là 500 điểm. Trường hợp sinh viên đăng ký chương trình Cao  học Thương mại trong ngành Kinh doanh Quốc tế thì không cần phải nộp điểm GMAT.
 • Nếu ứng viên đăng ký học chương trình Tiến sĩ, cần phải nộp những bằng chứng về kinh nghiệm nghiên cứu, chẳng hạn như các bài báo viết cho các tạp chí chuyên ngành hoặc trích đoạn hay tóm tắt luận án Cao học. Đừng nộp nguyên văn bản luận án.

Những loại hồ sơ không phải bằng tiếng Anh cần đính kèm bản dịch tiếng Anh có thị thực.

Sinh viên nhận học bổng Chính phủ New Zealand

Sinh viên nhận học bổng Chính phủ New Zealand

Tiêu chuẩn về điểm của các loại bằng Anh ngữ

 • Bằng IELTS: điểm trung bình tối thiểu 6,5 và không có môn nào dưới 6 điểm
 • Bằng TOEF: điểm tối thiểu 575 và điểm môn viết tối thiểu 4.5
 • Bằng TOEFL vi tính: điểm tối thiểu 233 và điểm môn viết tối thiểu 4,5
 • Những sinh viên đã qua hết hai năm học tại một trường đại học tại các nước New Zealand, Úc, Canada, Mỹ hoặc Anh có thể được miễn nộp các loại chứng chỉ về khả năng Anh ngữ.

Tiêu chuẩn xét duyệt

 • Ngành mà ứng viên đăng ký học phải giúp cho sinh viên có được những tác động đáng kể trong sự phát triển của đất nước sau khi trở về nước.
 • Ứng viên phải là công dân nằm trong danh sách hợp lệ của các nước đang phát triển. Nếu ứng viên là công dân của nước này nhưng lại đang cư trú ở ngoài đất nước của mình sẽ bị kém phần ưu tiên.
 • Sự ưu tiên sẽ dành cho các ứng viên dưới 35 tuổi. Những ứng viên trên 40 tuổi chỉ được cấp học bổng trong những trường hợp ngoại lệ đặc biệt.
 • Sự ưu tiên sẽ dành cho những ứng viên đã có một số năm kinh nghiệm làm việc phù hợp với chuyên ngành mà mình đã học.
 • Các ứng viên cần có thành tích học tập cao.
 • Ứng viên phải mô tả chi tiết (tối đa 500 chữ) lĩnh vực mà mình sẽ nghiên cứu và sẽ nghiên cứu như thế nào.
 • Sự ưu tiên sẽ dành cho các ứng viên đăng ký các ngành về châu Á và khu vực Thái Bình Dương. Ứng viên cấp Tiến sĩ chỉ được cấp phát học bổng nếu như xét thấy, về quá trình học tập cũnh như chương trình sẽ học, sẽ có đóng góp đặc biệt cho sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước mình.
 • Ứng viên không nhận những loại tài trợ khác của NZAID trong vòng 12 tháng trở lại đây.

Nộp hồ sơ

Ứng viên gửi đơn xin học bổng, cùng với các loại hồ sơ nêu trên về địa chỉ:

International Admissions/ Scholarships International Office – The University of Auckland – Private Bag 92019, Auckland, New Zealand

Những ứng viên được nhận học bổng NZAID được yêu cầu phải trở về đất nước của mình ngay sau khi hoàn tất chương trình học để ứng dụng những kiển thức và chuyên môn của mình. Những ứng viên được xét nhận học bổng sẽ phải ký một hợp đồng về nội dung này trước khi vào học.

Thủ tục xin visa du học New Zealand

Hồ sơ xin visa vào New Zealand có các thành phần như sau:

 • Đơn xin cấp visa (theo mẫu)
 • Hộ chiếu
 • Ảnh cỡ hộ chiếu
 • Visa này có thời hạn 60 ngày, và có thể gia hạn một lần với thời hạn tối đa là 90 ngày.

Đăng bình luận