Là một trong những quốc gia có hệ thống giáo dục hàng đầu trên Thế Giới. Không chỉ ở bậc tiểu học và trung học mà các bậc đại học ở Newzealand đều có chế độ…

Newzealand được xem là một trong những quốc gia có nền giáo dục chất lượng tiên tiến hàng đầu trên Thế Giới. Hằng năm, Chính phủ Newzealand luôn quan tâm, chú…