Là một trong những quốc gia có hệ thống giáo dục hàng đầu trên Thế Giới. Không chỉ ở bậc tiểu học và trung học mà các bậc đại học ở Newzealand đều có chế độ…