Bậc Đại Học ở New Zealand
Đại học và Sau Đại học Hệ thống giáo dục New Zealand

Bậc Đại Học ở New Zealand

Là một trong những quốc gia có hệ thống giáo dục hàng đầu trên Thế Giới. Không chỉ ở bậc tiểu học và trung học mà các bậc đại học ở Newzealand đều có chế độ giáo dục chất lượng đạt chuẩn với những trường đại học uy tín và chất lượng cao. Hàng năm thu hút hàng trăm du học sinh ở khắp các quốc gia theo học.

Ở New Zealand, cụm từ giáo dục ở bậc Đại học dùng để chỉ tất cả các loại hình giáo dục và đào tạo ở bậc Đại học

Ở New Zealand, cụm từ giáo dục ở bậc Đại học dùng để chỉ tất cả các loại hình giáo dục và đào tạo ở bậc Đại học, bao gồm:8 trường Đại học, 21 viện công nghệ và trường bách khoa, 4 trường sư phạm, 3 wananga (cơ sở đào tạo đại học của người Maori).

Có tới 46 tổ chức đào tạo nghề và khỏang 895 cơ sở đào tạo tư nhân, trong đó có các trường Anh ngữ tư được đăng ký với Cơ quan Quản lý Chất lượng Văn Bằng New Zealand (New Zealand Qualifications Authority – NZQA).

Năm học của các trường ở bậc đại học này thường bắt đầu vào tháng 2 và kết thúc vào tháng 11 và thường được chia thành 2 học kỳ. Một số trường có các khóa học mùa Hè, học từ tháng 12 hoặc tháng 1 cho tới tháng 2.

Các cơ sở đào tạo Đại học

Các cơ sở đào tạo Đại học ở New Zealand đáp ứng nhu cầu của mọi sinh viên ở mọi lứa tuổi, thuộc mọi sắc tộc với khả năng và học vấn khác nhau, từ học dự bị Đại học cho tới sau Đại học và nghiên cứu

đáp ứng nhu cầu của mọi sinh viên ở mọi lứa tuổi, thuộc mọi sắc tộc với khả năng và học vấn khác nhau tới du học ở New Zealand, từ học dự bị Đại học cho tới sau Đại học và nghiên cứu. Không có sự khác biệt cố định giữa các khóa học ở từng nhóm cơ sở đào tạo. Quan trọng là khả năng dạy khóa học đáp ứng các tiêu chuẩn về chất lượng chứ không phải cách các trường tổ chức khóa học.

Giáo dục Hướng nghiệp và Kỹ thuật

Thường được dạy tại các Viện công nghệ, trường bách khoa/ kỹ thuật, các cơ sở đào tạo tư  nhân hoặc nơi làm việc. Tuy nhiên, một vài chương trình lọai này cũng có ở bậc trung học, các cơ sở đào tạo của chính phủ, trường sư phạm và một vài trường Đại học.

Giáo dục cấp cao

Giáo dục Hướng nghiệp và Kỹ thuật ở new zealand thường được dạy tại các Viện công nghệ, trường bách khoa/ kỹ thuật, các cơ sở đào tạo tư  nhân hoặc nơi làm việc. Tuy nhiên, một vài chương trình lọai này cũng có ở bậc trung học, các cơ sở đào tạo của chính phủ, trường sư phạm và một vài trường Đại học

thường được dạy tại các trường Đại học, nhưng một vài chương trình cũng có ở các viện công nghệ, trường bách khoa, và trường sư phạm và tại một số cơ sở đào tạo tư  nhân.

Đào tạo giáo viên

không chỉ có ở các trường Sư phạm mà còn có ở một vài trường Đại học, viện công nghệ, trường bách khoa, và cơ sở đào tạo tư  nhân

Các tổ chức đào tạo nghề

là các cơ quan đại điện cho một ngành nghề nhất định. Các tổ chức này phát triển và duy trì các tiêu chuẩn kỹ năng và trình độ trong cả nước cho ngành của mình. Họ cũng tổ chức việc đào tạo cơ sở sản xuất và liên kết với các cơ sở đào tạo hợp đồng để dạy các khóa học nghề.

Đăng bình luận