Ở New Zealand, hằng năm ngoài chế độ học bổng do các trường đại học, cao đẳng, trung học ở New Zealand cấp phát. Sinh viên quốc tế du học New…

Được thành lập từ năm 1990, qua hơn 20 năm phát triển, AIS St Helens được coi là một trong những trường tư uy tín nhất New Zealand, chuyên cung cấp các…

Học bổng du học New Zealand của IPC mở ra nhiều cơ hội cho sinh viên quốc tế du học New Zealand. Bên cạnh đó, sinh viên của IPC còn được hưởng…